Program dla:
• rodzin posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 lat w przypadku dzieci uczących się
• mieszkających wspólnie we Wrocławiu lub rozliczających podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia (z wyłączeniem Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 4)
• samotnych rodziców/opiekunów prawnych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
• ważna karta uprawnia do wielu zniżek, udogodnień i bezpłatnych wejść

Pełna i aktualna oferta: www. mops.wroclaw.pl → Projekty i programy → 2+3 i jeszcze więcej → Dla rodziny → Oferta programu

Opening Hours

Monday

8.00 – 15.00

Tuesday

11.00 – 15.00

Wednesday

8.00 – 15.00

Thursday

9.00 – 17.00

Friday

8.00 – 15.00

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny, ul. Strzegomska 6 pok. 26 (parter)

GPS:

51.1122527, 17.003971800000045