Dla kogo: wsparcie rodziny poprzez zindywidualizowaną, długofalową współpracę opartą o plan pracy
Cel: usamodzielnienie rodziny w pokonywaniu trudności życiowych przykładowe formy wsparcia ze strony asystenta rodziny:
• udziela informacji
• pomaga rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze, socjalne, psychologiczne
• udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej
• doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia
• poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem
• pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu
• nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych
• doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym
• informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka
• pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji
• pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. w tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Wniosek można pobrać na stronie MOPS wzakładce „Do pobrania”

Szczegółowe informacje:
www.mops.wroclaw.pl → Formy pomocy → Pomoc usługowa →Asystent rodziny

Address

Our Address:

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny ul. Chrobrego 34a Wrocław

GPS:

51.12330189999999, 17.03380900000002

Telephone: