Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Program ma za zadanie:

– zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży oraz rodziców o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego

– kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania u dzieci, młodzieży i rodziców

– ocenę stanu zdrowia odbiorców programu

– motywowanie do aktywności ruchowej

Więcej informacji: http://www.spzoz.wroc.pl/programy-zdrowotne/profilaktyka-nadwagi-dzieci

Address

Our Address:

ul. Chałubińskiego 2a Wrocław

GPS:

51.1103515, 17.0659377