Czym są zajęcia zwane gordonkami?

Profesor E.E. Gordon opracował teorię uczenia się muzyki, która w bardzo prosty i logiczny sposób pozwala skutecznie prowadzić dzieci przez muzyczny świat. A zatem gordonki to zabawy muzyczne oparte na melodiach i rytmach wykonywanych głosem.
Melodie są w różnorodnych skalach, nietypowych, takich, których nie usłyszy się na co dzień w radio, czy telewizji w popularnych piosenkach. Ta różnorodność prezentacji muzycznych wzbogaca świat dzieci, co w późniejszym wieku pomaga rozwinąć potrzebną do muzyki gotowość.
Do wykonywania melodii zwanych śpiewankami używa się neutralnych sylab np. pa-pa. Słowa są tutaj zbędne, gdyż nie pozwalają one dzieciom skoncentrować się na warstwie dźwiękowej.
Do wykonywania zabaw rytmicznych zwanych rytmiczankami, podobnie jak w przypadku śpiewanek- używa się sylab, w niektórych przypadkach stosowane są słowa. Zazwyczaj są to proste zdania, rymowanki itp.
Podczas 30 minutowych zajęć śpiewanki przeplatane są rytmiczankami a także ciszą zwaną audiacyjną podczas której dzieci mają możliwość we własnej wyobraźni usłyszeć, zrozumieć zaprezentowane motywy, a także zaśpiewać czy wypowiedzieć je po swojemu. Do tych zabaw niekiedy używane są rekwizyty w postaci np. kolorowych chusteczek, piłeczek, szarf, woreczków z ryżem. Pomagają one nie tylko w urozmaiceniu zajęć, ale ich rolą jest także ukazanie akcentów w słyszanych motywach melodycznych czy rytmicznych, a także obrazują długość dźwięków, ich ciężar, itp.
Wszystkie zabawy odbywają się w ruchu. W tym przypadku dzieci mogą naśladować prowadzącego, ale mogą też wyrażać siebie poprzez własne pomysły albo mogą tylko obserwować i słuchać. Dzieci nie są zmuszane do wykonywania jakichkolwiek ruchów, gdyż każde z dzieci w inny sposób reaguje na muzykę.
Podczas zajęć prowadzący wykorzystuje również dźwięki generowane przez dzieci. Powtórzenie dziecięcego gaworzenia muzycznego może dać dziecku poczucie, że jego osoba jest ważna i to, co wypowiedział ma znaczenie. Opisana sytuacja może je zachęcić do dalszego działania, a co za tym idzie do nabywania i rozwijania kolejnych umiejętności.
Gordonki są zatem umuzykalnianiem przez zabawę. Zanurzanie dzieci w różnorodnych skalach i rytmach pomaga im w odczuciu i zrozumieniu języka muzycznego i rytmicznego, a także przygotowuje dzieci do formalnej edukacji muzycznej w wieku szkolnym.Gordonki rozwijają kreatywość muzyczną zarówno
dzieci jak i rodziców/opiekunów uczestniczących w zajęciach wraz ze swymi pociechami.
W przypadku gdy w zajęciach uczestniczą dzieci z rodzicami/opiekunami wskazane jest by podczas śpiewanek i rytmiczanek nie rozmawiać ze sobą ani z dziećmi aby nie przerywać toku zajęć i nie dekoncentrować dzieci.
Pozwólmy im na swój własny sposób odbierać usłyszane treści.
Rodzice/opiekunowie są zachęcani przez prowadzącą do włączania się w śpiew i realizację motywów rytmicznych.
Dla bezpieczeństwa dzieci posiłki i napoje spożywamy poza salą w której odbywają się zajęcia.

Prowadząca – Joanna Tabisz – jest absolwentką Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Pani Joanna jest certyfikowanym animatorem zajęć umuzykalniających dla małych dzieci, opartych na teorii profesora Edwina Eliasa Gordona.

Zajęcia trwają 30 minut.

Źródło: https://www.facebook.com/events/2232309346819505/?event_time_id=2232309393486167

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

16.30-17.00 (dzieci 5-16 miesięcy) 17.15-17.45 (dzieci 17-36 miesięcy)

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

ul. Życzliwa 11, 53-030 Wrocław

GPS:

51.0675062, 16.987907

Telephone:
Email:

-