Metody, które stosuję w pracy są dobierane stosownie do wieku i umiejętności pacjenta. Zajęcia są indywidualne, realizowane według zamierzonego planu do osiągnięcia postawionych celów. Pracę rozpoczynam od diagnozy logopedycznej, polegającej na ocenie artykulacji pacjenta. W przypadku dzieci uzupełnieniem jest rozmowa z rodzicami. Następnie ustalam indywidualny program terapii i dobieram odpowiednie ćwiczenia wspomagające usuwanie nieprawidłowości. Długość i skuteczność terapii w dużej mierze zależy od systematyczności ćwiczeń i współpracy z rodzicami.

Terapia Zaburzeń Mowy

​​Terapia zaburzeń mowy ma na celu usunięcie, złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci jak również u osób dorosłych, których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona czy utrudniona. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań, których celem jest nawiązanie kontaktu werbalnego z pacjentem, wywołanie spontanicznej artykulacji, praca nad rozwojem mowy, eliminacja przyczyn niechęci do mówienia

Terapia ręki

Celem terapii ręki jest usprawnianie małej motoryki, czyli wypracowanie precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć wykorzystuje się ćwiczenia rozwijające i poprawiające sprawność ruchową całej ręki, możliwość manipulacyjną dłoni, umiejętność poprawnego chwytu, współpracę obu rąk, aż po ćwiczenia grafomotoryczne, w tym naukę pisania

Źródło:https://www.logonowacka.com

Address

Our Address:

Wrocław

GPS:

51.107930115764, 17.038551907665

Telephone: