Oferuję kompleksowe badania i diagnozę rozwoju mowy dzieci od 2 roku życia oraz terapie w zakresie zaburzeń takich jak:

1. żucie, gryzienie, połykanie

2. wady wymowy (dyslalia):

  • nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
  • nieprawidłowa wymowa głosek l, r
  • nieprawidłowa wymowa głosek k, g
  • zaburzenia realizacji dźwięczności
  • opuszczanie, zastępowanie i/lub zniekształcanie większości głosek

3. opóźniony rozwój mowy (ORM)

4. afazja, dysfazja

5. dyzartria

6. autyzm

7. zespół Downa

8. inne zaburzenia genetyczne

Program  terapii logopedycznej tworzony jest dla każdego pacjenta indywidualnie z uwzględnieniem umiejętności, zainteresowań a przede wszystkim możliwości dziecka.

Adres:

Wrocław 54-130
Ul. Bulwar Ikara 28
(budynek Punktu Przedszkolnego Fikoland)
Wrocław 53-033
Ul. Zwycięska 14e
(budynek Przychodni Otomed)
Wrocław 53-030
Ul. Przyjaźni 54
(budynek Przychodni Otomedic)

Źródło: https://neurologopeda-wroclaw.pl/index.html

Address

Our Address:

Wrocław 54-130 Ul. Bulwar Ikara 28 (budynek Punktu Przedszkolnego Fikoland)

GPS:

51.125763743651, 16.970641307382

Telephone: