• ośrodki utworzone przy Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ
• cel: edukacja zdrowotna i poradnictwo specjalistyczne
• spotkania m.in. dla matek karmiących i rodziców dzieci od okresunoworodkowego do 14 lat
• metody/formy: porady specjalistyczne, zajęcia grupowe, wykłady, warsztaty pedagogiczne dla rodziców

Szczegółowe informacje:
www.spzoz.wroc.pl → Programy → Zdrowa matka i dziecko

Address

Our Address:

Przychodnia Kozanów ul. Dokerska 9, Wrocław

GPS:

51.1406449, 16.9653938