Zadanie polega na:

 • diagnozowaniu problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin mających problemy;
 • udzielaniu pomocy pedagogicznej, psychologicznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielaniu rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 • pomocy w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
 • udzielaniu wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie;
 • prowadzeniu edukacji w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 • udzielaniu pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 • promowaniu pozytywnego wizerunku rodziny pełnej, wielodzietnej i wielopokoleniowej;
 • prowadzeniu mediacji rodzinnych;
 • pomocy i wsparciu udzielanym osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych i rodzin.

Formy realizacji zadania:

 1. poradnictwo psychologiczne – prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej , dla par, rodzin;
 2. poradnictwo pedagogiczne – prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej, dla par i rodzin;
 3. warsztaty umiejętności wychowawczych;
 4. udzielanie informacji nt. innych instytucji/placówek/organizacji świadczących pomoc i udzielających wsparcia i w razie potrzeby kierowanie do nich beneficjentów;

Zapisy osób zainteresowanych bezpośrednio u specjalistów lub pod numerem telefonu 530 451 623.

Termin realizacji zadania 8.01.2018r. do 31.12.2019r. (oprócz miesięcy wakacyjnych).
Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

4 edycja – 26 wrzesień, 02 październik, 09 październik, 16 październik, 23 październik, 30 październik, 06 listopad, 13 listopad, 20 listopad, 27 listopad w godzinach 17:00-20:00 środy

Na warsztaty obowiązują zapisy na podstawie formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony na stronie internetowej oraz fanpage Stowarzyszenia.

Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji: https://www.iskierkawroc.pl/project/punkt-poradnictwa-i-terapii-rodzinnej-iskierka/

Address

Our Address:

pl. św. Macieja 5 50 -244 Wrocław

GPS:

51.120123078821, 17.037395911386