Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” (nazwa skrócona: Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA”) jest organizacją non-profit mającą status organizacji pożytku publicznego. Od 1999 roku bezpłatnie pomagamy dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub wychowawczej.

Udzielamy specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, organizujemy dzieciom i młodzieży czas wolny, pomoc w nauce oraz wsparcie socjalne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu wsparciu pomagamy zgłaszającym się do nas osobom rozwiązywać swoje problemy i zmieniać życie na lepsze.

Nadrzędnym celem naszych działań jest wczesna profilaktyka tj. zapobieganie niekorzystnym zjawiskom wykluczenia i niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. Nasze cele realizujemy poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno-bytowych.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” od 1999 roku realizuje wszechstronne i kompleksowe programy profilaktyczne, których celem jest oddziaływanie na fizyczne, psychiczne i emocjonalne skutki różnych aspektów wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz kompleksowa pomoc rodzinie. Przez kilkanaście lat naszej działalności pomogliśmy bardzo wielu dzieciom i rodzinom. Ich odwaga i sukcesy są dla nas inspiracją do dalszej pracy.

Źródło: https://www.iskierkawroc.pl

Address

Our Address:

pl. św. Macieja 5 50 -244 Wrocław

GPS:

51.1198985, 17.0373816

Telephone: