JAK MÓWIĆ, ABY DZIECI SŁUCHAŁY,
JAK SŁUCHAĆ, ABY DZIECI MÓWIŁY?

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie umiejętności wychowawczych opracowanym w oparciu o koncepcje wychowawcze A. Faber, E. Mazlish, T. Gordona, M.Rosenberga oraz w dużej mierze w oparciu o własne (prowadzących) przygotowanie i doświadczenie terapeutyczne. Razem prowadzimy warsztaty dla rodziców od roku 2014 i jest to już nasza 10 edycja warsztatu „Jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać, aby dzieci mówiły”. Dużym atutem, który często podkreślają uczestnicy naszych spotkań, jest to, że ze względu na swoją różną płeć i osobiste doświadczenia rodzicielskie patrzymy na rodzicielstwo z dwóch różnych perspektyw – kobiecej i męskiej, matczynej i ojcowskiej. Pomaga to często w zobaczeniu i zaakceptowaniu odmiennych podejść do wszelkich problemów, jakie mamy w kontaktach z dziećmi.

Warsztaty dla rodziców to spotkania, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka.

Warsztat ma na celu pomoc rodzicom dzieci w każdym wieku w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad i poszanowania dla granic. Podczas zajęć rodzice dowiedzą się jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami, jak je zachęcać do współpracy i samodzielności, jak nagradzać i co robić zamiast karania. Każdy warsztat to również praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności oraz rozmowy o konkretnych problemach uczestników. Warsztat jest przeznaczony dla rodziców pragnących rozwijać się jak również przeżywających różnego rodzaju trudności wychowawcze.

Tematyka warsztatu:
1. Jak rozpoznawać uczucia dziecka i pomóc mu radzić sobie z uczuciami.
2. Jak zachęcać dziecko do współpracy.
3. Co zamiast karania.
4. Jak konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty i wspólnie znajdować rozwiązania.
5. Jak zachęcać do samodzielności.
6. Jak uwalniać dziecko od grania ról i sprawić, by uwierzyło w siebie.
7. Jak chwalić i zachęcać by budować realne poczucie własnej wartości dziecka.

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach. Grupa ma charakter zamknięty, liczba uczestników jest ograniczona ze względu na warsztatowy charakter grupy – max.16 osób.

Źródło: http://familandia.pl/warsztaty-i-zajecia-dla-rodzicow/warsztaty-umiejetnosci-wychowawczych/

Address

Our Address:

Klub pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21 we Wrocławiu

GPS:

51.119276, 17.0354281

Telephone: