Program skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających wieloraczki (trojaczki, czworaczki) od narodzin do ukończenia pierwszego roku życia.

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ uprzejmie informuje, że z dniem 14 czerwca 2018r. rozpoczął realizację nowego zadania pn. Wsparcie rodzin z wieloraczkami w środowisku zamieszkania”.

Rodzicom wieloraczków w miejscu zamieszkania rodziny proponujemy:

  • edukację zdrowotną z zakresu pielęgnowania, karmienia, szczepień dzieci
  • wsparcie psychologiczne
  • pomoc położnej w zakresie karmienia piersią i rozwiązywania problemów laktacyjnych
  • inną pomoc dostosowaną do potrzeb rodziny.

Oferujemy pomoc rzeczową w postaci wypożyczenia wózków dla dzieci i monitorów oddechu.

Z naszej oferty mogą skorzystać mieszkańcy Wrocławia.

Bliższych informacji udziela z koordynator Programu

Aktualizacje: http://www.spzoz.wroc.pl/programy-zdrowotne/wieloraczki-wsparcie-rodzin

Address

Our Address:

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław

GPS:

51.0900851, 16.9886534

Email:

-