Z zajęć w szkole rodzenia będą mogły korzystać kobiety ciężarne, wraz z osobami towarzyszącymi, od 26 tygodnia ciąży mieszkające we Wrocławiu. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy będzie trwał 10 tygodni, średnio 40 godzin.

Zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia gimnastyczne i relaksacyjne obywać się będą w nowocześnie wyposażonych salach i prowadzone będą przez doświadczone położne, lekarzy specjalistów i rehabilitantów. Podczas 10 – tygodniowego kursu w programie zaplanowane są spotkania z ginekologiem, neonatologiem, stomatologiem oraz psychologiem. Program edukacyjny realizowany będzie zgodnie z opracowanymi przez ekspertów standardami edukacji przedporodowej dla kobiet.

Edukacja przedporodowa jest najefektywniejszą metodą przygotowania kobiet do dbania o zdrowie własne i dziecka, budowania pozytywnych relacji pomiędzy rodzicami i dzieckiem podczas ciąży i po porodzie.

Program zajęć obejmuje przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad noworodkiem/niemowlęciem, promocję zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny, przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu i połogu, naukę nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem, naukę świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji, praktyczną naukę pielęgnowania noworodka/niemowlęcia, przygotowanie do karmienia piersią, kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, rodzicami i dzieckiem, uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny w okresie poporodowym.

Udział w zajęciach edukacyjnych umożliwi kobiecie poznanie miejsca, w którym odbędzie się poród oraz personelu medycznego, który będzie sprawował opiekę podczas porodu i w okresie poporodowym, jednocześnie złagodzi lęk i niepokój związany z hospitalizacją.

Uczestnicy Szkoły Rodzenia pełnią jednocześnie rolę grupy wsparcia. Podczas zajęć następuje wymiana doświadczeń, rozbudzanie potrzeb i zainteresowania przyszłych rodziców, jest miejscem, w którym realizowana jest szeroko rozumiana promocja zdrowia rodziny, świadomego macierzyństwa i ojcostwa. Wiedza i umiejętności nabyte przez rodziców powinny przyczynić się do zmniejszania liczby porodów przedwczesnych, śmiertelności okołoporodowej noworodków i śmiertelności niemowląt.

Z budżetu Miasta Wrocławia przekazane zostały środki finansowe na wyposażenie szkoły tj. zakup mebli, nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i gimnastycznego oraz materiały i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Dofinansowana będzie również bieżąca działalność szkół.

Otwierając Wrocławską Szkołę Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w okresie beatyfikacji Ojca Św. Jana Pawła II, pragniemy podkreślić pamięć o polskim Papieżu i Jego roli w kształtowaniu świadomości rodzicielskiej, więzi rodzinnych i społecznych.

Źródło: http://www.usk.wroc.pl

Opening Hours

Monday

14-15

Tuesday

14-15

Wednesday

-

Thursday

14-15

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, Wrocław

Telephone:
Email:

-