• alternatywa dla stacjonarnych form opieki nad dzieckiem, indywidualne podejście do dziecka w warunkach domowych
dla kogo: dla rodziców bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, ale przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub wychowawczych
• dofinansowane ze środków Gminy Wrocław
• miejsce: lokal mieszkalny zweryfikowany pod względem bezpieczeństwa i higieny
• organizacja i nadzór realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji
• ilość dzieci w punkcie: 4–5
• wiek dzieci: 20 tygodni do 3 lat
• czas przebywania dziecka w punkcie: min. 120 godzin miesięcznie
• dostępność opieki: 5 dni w tygodniu, do 10 godzin dziennie
• profil opiekuna dziennego: osoba przeszkolona, posiadająca kwalifikacje do opieki nad małymi dziećmi

Aktualny wykaz dziennych opiekunów oraz mapa lokalizacji
dziennych opiekunów: www.bip.um.wroc.pl → Opieka nad dziećmi do lat 3 → Dzienny opiekun

Szczegółowe informacje, aktualny wykaz punktów opieki dziennej dzieci do lat 3 oraz dokumenty do pobrania: www.opiekun.wci.wroclaw.pl

Address

Our Address:

Wrocław

GPS:

51.107939098917, 17.03885236864

Telephone:

-

Email:

-