ZASIŁEK RODZINNY
• kryterium dochodowe powiększone do kwoty 764 zł
• przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: kwota dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, ale nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

~ wysokość: 90 zł/miesiąc na dziecko ≤ 5 roku życia, 110 zł na dziecko 5-24 roku życia
~ czas trwania: do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności; 16-24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
• zasiłek pielęgnacyjny: 184,42 zł miesięcznie
• specjalny zasiłek opiekuńczy:                                                                                                                                                                                           ~ wysokość: 620 zł miesięcznie
~ kryterium: osoba sprawująca opiekę rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu jej sprawowania                            ~ kryterium dochodowe: 764 zł na osobę (dochód za rok poprzedni, liczy się łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki)

• świadczenie pielęgnacyjne: 1583 zł miesięcznie (z tytułu rezygnacji z zatrudnienia i opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem)

PROGRAM „RODZINA 500+”
• kryterium dochodowe na pierwsze dziecko: 1200 zł netto, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”
• jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu                                                                                                                                                                                                                                    • wysokość świadczenia: 4 000 zł (brak kryterium dochodowego)
• termin składania wniosku: do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, czas rozpatrzenia: miesiąc od dnia złożenia wniosku
• składanie wniosków: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, w Dziale Wsparcia Mieszkańców, ul. Hubska 30/32, w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku
• możliwości skorzystania z usługi asystenta rodziny

Szczegóły, wnioski, kryteria, dokumenty: www.mops.wroclaw.pl → Formy Pomocy → Świadczenie „Za Życiem”

Address

Our Address:

Wrocław

GPS:

51.108100795668, 17.03888098397

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-