Program skierowany jest do kobiet w ciąży, po porodzie, rodziców dzieci w każdym okresie życia. Obejmuje edukację zdrowotną i poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez położne, lekarzy (ginekologa, pediatry), pielęgniarki, dietetyka, pedagoga i psychologa.

KOORDYNATOR PROGRAMU
Leokadia Jędrzejewska
tel. 691 852 069

Zajęcia edukacyjne dotyczą m.in.: przebiegu ciąży i porodu, stylu życia w okresie ciąży, dialogu z nienarodzonym dzieckiem, przygotowania do porodu, połogu, karmienia piersią i opieki nad noworodkiem/niemowlęciem, profilaktyki zakażeń wieku rozwojowego.

O PROGRAMIE

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ serdecznie zaprasza kobiety w ciąży wraz z osobami towarzyszącymi, mamy karmiące piersią, rodziców/opiekunów dzieci do uczestnictwa z zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę: położnych, ginekologa, pediatry, psychologa, pedagoga i dietetyka. Spotkania edukacyjne realizowane są w Punktach Informacyjno – Edukacyjnych zlokalizowanych w PrzychodniachStare Miasto, Kozanów, Grabiszyn, Stabłowice.

 

HARMONOGRAM
1. PUNKT INFORMACYJNO – EDUKACYJNY PRZYCHODNIA „STARE MIASTO”, PL. DOMINIKAŃSKI 6EDUKACJA ZDROWOTNA I PORAD
 • edukacja zdrowotna i poradnictwo specjalistyczne dla kobiet ciężarnych i osób towarzyszących (zajęcia indywidualne, grupowe), przygotowanie do porodu, opieki nad noworodkiem (Szkoła Rodzenia)

poniedziałki w godz. 17.00-20.00

środy w godz. 17.00 – 20.00

kontakt z położnymi : 609 776 770, 691 852 069

 • poradnictwo specjalistyczne w zakresie opieki okołoporodowej (ginekolog)

środy w godz. 17.00-19.00

czwartki w godz. 17.00 – 19.00

kontakt: 691852069

 • poradnictwo laktacyjne dla matek, przygotowanie do karmienia piersią, wsparcie w karmieniu

poniedziałki i wybrane środy w godz. 16.00-19.00

kontakt z położną: 503 589 814

 • wsparcie psychiczne kobiet ciężarnych, rodziców, opiekunów

poniedziałki w godz. 17.00-19.00

środy w godz. 17.00-19.00

kontakt z psychologiem: 660786335 lub koordynator programu 691852069

 • stymulacja rozwoju dziecka od 3 m. do 3 lat, zabawy rozwijające, warsztaty dla rodziców z dziećmi

wtorki 16.00-18.00

kontakt: 691852069

 • poradnictwo w zakresie prawidłowego żywienia

środy w godz. 16.00-18.00

kontakt: 691852069

2. PUNKT INFORMACYJNO – EDUKACYJNY PRZYCHODNIA „KOZANÓW”, UL. DOKERSKA 9
 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja ciężarnych i osób towarzyszących (zajęcia indywidualne, grupowe), przygotowanie do porodu, opieki nad noworodkiem(Szkoła Rodzenia)

poniedziałki w godz. 13:00-15:00

kontakt z położną: 609 776 770

 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja pediatryczna rodziców, opiekunów

wtorki w godz. 15.40-16.40

kontakt z pielęgniarką: 71 373 88 42, 71 373 84 13

3. PUNKT INFORMACYJNO – EDUKACYJNY PRZYCHODNIA GRABISZYN, UL. STALOWA 50
 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja ciężarnych i osób towarzyszących (zajęcia indywidualne, grupowe), przygotowanie do porodu, opieki nad noworodkiem(Szkoła Rodzenia)

poniedziałki w godz.16.00-19.00

kontakt z położną : 667 977 735

4. PUNKT INFORMACYJNO – EDUKACYJNY PRZYCHODNIA „STABŁOWICE”, UL. STABŁOWICKA 125
 • poradnictwo specjalistyczne, edukacja pediatryczna rodziców, opiekunów (pediatra, pielęgniarka)

czwartki w godz.8.20-10.20

kontakt: 691 85 20 69

 • poradnictwo w zakresie prawidłowego żywienia

poniedziałki w godz. 12.00-14.00

kontakt z dietetykiem: 696976186

 • poradnictwo laktacyjne dla matek, wsparcie w karmieniu piersią

środy w godz. 16.00-19.00

kontakt z położną: 503 589 814

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W WYBRANYCH SPOTKANIACH EDUKACYJNYCH.

Program finansowany przez Miasto Wrocław

Address

Our Address:

Wrocław

GPS:

51.107903166306, 17.038866676305

Email:

-