Żłobki Wrocławskiego Zespołu Żłobków to wyspecjalizowane placówki opiekuńczo-wychowawcze gwarantujące profesjonalną opiekę najmłodszym dzieciom. Personel żłobkowy posiada wysokie kwalifikacje w zakresie pielęgnacji zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci.

W żłobkach znajdują się sale zabaw z wyposażeniem, każda grupa dysponuje dodatkowymi pomieszczeniami takimi jak: jadalnia, sypialnia, łazienka, szatnia.

Wszystkie nasze placówki posiadają przyległe tereny zielone z placami zabaw.

Dzieci uczęszczające do żłobków są bardziej samodzielne, dojrzalsze w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi, mają dużą wiedzę o otaczającym świecie.

Dzieci rozpoznające edukacje żłobkową przezywają trudne chwile z powodu rozłąki z rodzicami. Nie wszystkie potrafią wobec zmiany środowiska zachować spokój i równowagę. Pracownicy żłobka czynią wszystko, aby wymuszony koniecznością życiową pobyt dziecka poza domem rodzinnym był jak najmniej przykry, a jednocześnie korzystny dla jego rozwoju.

Nowo przyjęte dzieci potrzebują czasu, aby zaakceptować nieznane osoby dorosłe, przyzwyczaić się do innych dzieci, poznać nowe otoczenie – poczuć się w żłobku dobrze i bezpiecznie. Personel żłobka w pierwszych dniach pobytu dziecka w placówce w sposób szczególny stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dziecka, zwłaszcza potrzebę indywidualnego kontaktu z dorosłym.

Przy oddawaniu dziecka opiekunce zachowanie rodziców powinno być zrównoważone, spokojne, pozbawione łez, by nie pogłębiać niepokoju dziecka.

Rytm dnia w żłobku jest nieco inny od domowego i choć zwłaszcza w wobec tych najmłodszych dzieci dostosowywany jest do ich indywidualnych potrzeb, warto zebrać niezbędne informacje dotyczące zwyczajów życia żłobkowego, by nie burzyć tego rytmu przez odmienne zachowania w domu.

W pierwszych dniach adaptacji dziecka dobrze jest odebrać je wcześniej ze żłobka, aby skrócić czas jego pobytu w nieznanym miejscu oraz oczekiwanie na powrót rodziców.

Stęsknione za rodzicami dziecko potrzebuje dużo więcej niż dotychczas bliskości, ciepła i serdeczności, dlatego po wyjściu ze żłobka dobrze jest wybrać się z nim na spacer, a po powrocie do domu zaproponować dziecku wspólna zabawę.

Proces adaptacji do środowiska żłobkowego trwa zwykle od trzech do czterech tygodni. Jest to czas w którym czynimy wyjątkowe starania, by przeżywanie przez nowo przyjęte dzieci trudu przyzwyczajania się do nas, do naszej placówki, do naszych zwyczajów było dla nich jak najmniej zakłócające ich dziecięca radość i szczęście.

Pozytywne myślenie rodziców o placówce, zaufanie do personelu, pewność słuszności decyzji to kolejne niezbędne warunki pomocy dziecku w przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej.

Żródło: http://www.wzz.wroc.pl/pl/o-nas

Address

Our Address:

Żłobek nr 7 ul. Drukarska 9 53-311 Wrocław

GPS:

51.0918582, 17.021358

Telephone: