Aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz mapa lokalizacji żłobków, klubów dziecięcych i dziennego opiekuna
bip.um.wroc.pl → Opieka nad dziećmi do lat 3→ Żłobki i kluby dziecięce

• 15 żłobków publicznych, 136 żłobków niepublicznych i 10 klubów dziecięcych (*)
• 2091 miejsc w żłobkach publicznych, 4329 miejsc w żłobkach niepublicznych i 198 miejsc w klubach dziecięcych (*) miejsca dofinansowane przez Gminę Wrocław:
• 2091 miejsc w żłobkach publicznych
• 2744 miejsc w żłobkach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursów*
*wg stanu na dzień 3.12.2018

Rekrutacja na miejsca dofinansowane przez Gminę Wrocław, w żłobkach publicznych i niepublicznych z miejscami dofinansowanymi aktualności, dokumenty i rekrutacja:
www.rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl

• ile: 184 żłobki i kluby dziecięce
• rekrutacja: w sposób ciągły, przez cały rok za pomocą systemu elektronicznego
~ jednakowe zasady rekrutacji dla żłobków publicznych i niepublicznych z dofinansowaniem
• kryteria obowiązkowe:
~ wiek dziecka: ukończone 20 tygodni życia w dniu przyjęcia
~ zamieszkanie przynajmniej z jednym rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia

Address

Our Address:

Wrocław

GPS:

51.108046896751, 17.038938214632

Telephone:

-

Email:

-